alisyria

Member

❤نــســخــة جــنــون❤نــسخــة جــنــون الــحديــثة و المــطورة تــم الــتعديــل و الــتــصــمــيم بــواســطـة ❤jnon❤ــــ ــــ❤ـــــــ ــــ ـــــ❤ـــــــ ـــــــ*تـم اضـافـة بـعـض الـمـيـزات الـى الـنـسخـة و اهـمـهـا*

"ارسـال اشـعار لـك عنـد مـشاهـدة حـالتـك او اصـدار نسـختـك.

"اظــهار وعـرض الـحسـاب مـع الـريـسـورس عـنـد دخـول غـرف الـدردشـة.

"اضـافـة سـتايـل جـديـد و ايـقونـة جـديـدة و رائـعـة.

"اضـافـة ستـايـل و الـوان جـديـده بـالـنـسخـة.

"تـحـسيـن اداء النـسخـة لـتـصبـح اكثـر كـفائـة و اداء سـريـع و سـلاسـة و مـرونـة اكـثر.

'لـلمـزيد مـن المـعـلومـات'

" لــلــتــواصــل مــعــي :حــســابي عــلــى مــخدم ســيريــاتــوكjnon@syriatalk.info* واتــســاب0991989383مــع تــحــيــاتــي لــكــم❤jnon❤للتحميل نسخة جنون

اضغط هنا

 
أعلى